Drøm ikke dit liv. Lev din drøm!

swiss danmark

Weiterleitung zu Onlinebooq

Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!

Mit speciale: løsninger, som går dybere end dit hoved

Begrænsende overbevisninger og alle slags blokeringer gemmes på et dybere plan, som vores bevidste sind ikke har adgang til. Kinesiologisk coaching finder vej fra hovedet og ind til vores underbevidsthed, således at blokeringer kan findes frem og forløses.

Jeg er både uddannet i klassisk kinesiologi med fokus på den fysiske krop og dens lidelser og i indlæringskinesiologi (BrainGym), hvor man styrker samarbejdet mellem de to hjernehalvdele, således at læse-, stave-, koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder kan overvindes.

Som PSYCH-K facilitator omprogrammerer vi i psykologisk kinesiologi negative tankemønstre i vores sind. Med Kinergetics og RESET benytter jeg mig af energetisk kinesiologi, og med transformationskinesiolog udvikler vi vores personlighed i overensstemmelse med vores sjæl.

På baggrund af mine coachinguddannelser har jeg en absolut løsnings- og ressourceorientret holdning og arbejder udelukkende med at (gen-)finde og styrke mine kunders kompetencer og personlig evne til selvhelbredelse.

Kinesiologi – balance i krop, sind og følelser

Kinesiologi er for dig hvis du døjer med:
 • smerter, spændinger, søvnproblemer, fordøjelsesbesvær, allergier
 • angst, frygt, stress, uro, eksamensangst, sceneskræk
 • manglende mod, tro eller lav selvværd
 • blokerende tankemønstre, begrænsende overbevisninger og antagelser
 • indlæringsproblemer, manglende koncentration, hukommelsesbesvær

Alle kan bruge kinesiologi, og afbalancering er en nænsom metode, som også kan bruges til at supplere lægemedicin. Læs mere her

Jeg er DK kinesiolog RAB, Touch for Health og Brain Gym instruktør og har arbejdet som selvstændig kinesiolog siden 2012.

Virksomhedsordningen - færre sygedage – bedre trivsel for medarbejderne

Sundhedsordningen er målrettet virksomheder, der ønsker, at medarbejderne kan skyde en genvej til sundhed gennem kinesiologisk behandling af skader, sygdomme, lidelser og slid, der er erhvervede i forbindelse med arbejdet.

Hvis virksomheden er tilmeldt ordningen, så er behandlingerne et personalegode og dermed gratis for medarbejderen. Det koster virksomheden den aktuelle udgift til behandlingerne. Udgiften til behandlingerne er fradragsberettiget for virksomheden og skattefrit for medarbejderen.

Læs mere her: "Sundhedsordning"

Løsnignsfokuseret coaching

Løsningsfokuseret coaching er for dig hvis:
 • du vil træffe den rigtige beslutning
 • du vil håndtere en stor forandring
 • du vil styrke dine talenter, kompetencer og ressourcer
 • du vil forbedre din kommunikation og din evne til at håndtere konflikter
 • du vil udfolde dit potentiale og blive den bedste udgave af dig selv
 • du vil realisere din drøm og gå efter din livsopgave

Hos Coaching to gå profiterer du af min mere end 15 års erfaring som professionel coach for private, ledere og teams, samtidig med at jeg også er underviser i løsningsfokuseret coaching.

Alt er muligt, bare du kommer i gang!

 • Coaching to gå: fra problem til løsning
 • Coaching to gå: fra tankekarrusel til klarhed
 • Coaching to gå: fra stilstand til forandring
 • Coaching to gå: fra gamle mønstre til udvikling
 • Coaching to gå: fra stress til livsglæde

Læs mere her